Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies,

Ens complau convocar-lo/la a l’Assemblea General Ordinària de Socis del Club Tennis Reus Monterols que se celebrarà el dissabte 19 de març de 2022 a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10:00 hores en segona.

L’Assemblea  serà  en  format  presencial.

Ordre del dia

1

Aprovació de l’acta anterior

Assemblea General Ordinària celebrada el 30 d’abril de 2021

2

Informe de Presidència

Informe general, memòria d’àrees* i activitats de l’exercici anterior

3

Liquidació comptes 2021

Liquidació, balanç de tancament i comptes 2021. Aprovació si s’escau.

4

Pressupost exercici actual

Exposició i aprovació si s’escau

5

Propostes de la Junta Directiva

Exposició i aprovació si s’escau

6

Propostes que es formulin per escrit

10 dies abans de l’Assemblea. Mínim 5% dels socis amb dret a vot.

7

Precs i preguntes

Propostes de la Junta Directiva

1. Proposta de facultar a la Junta Directiva a obtenir el finançament bancari necessari.

 

Proposta de la Junta Directiva de mantenir el nivell d’endeutament bancari actual i facultar a la Junta Directiva a renovar les pòlisses de crèdit i préstecs actuals i obtenir el finançament bancari necessari fins al  màxim establert en els estatuts de l’entitat  a fi d’utilitzar en cas que fos necessari.

2. Proposta d’actualització dels Estatuts amb les modificacions aprovades en les últimes assemblees i adequació d’articles a les lleis actuals.

3. Proposta de nomenament de soci d’honor del Sr. Santiago Gallissà Munté.

Documentació Prèvia Assemblea 2021

Acta Assemblea General 2021

Liquidació de Comptes 2021

Pressupost exercici actual