Per la present ens complau convocar-lo/la a l’Assemblea General Ordinària de Socis del Club Tennis Reus Monterols que se celebrarà el dissabte 19 de març de 2022 a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10:00 hores en segona. L’Assemblea  serà  en  format  presencial.

 

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior*.

2. Informe de Presidència.

  • Informe general, memòria àrees* i activitats de l’exercici anterior.

3. Liquidació, balanç de tancament de l’exercici anterior i comptes. Aprovació si s’escau. 

4. Pressupost de l’exercici actual. Aprovació si s’escau. 

5. Propostes de la Junta Directiva. Aprovació si s’escau.

Proposta de facultar a la junta directiva a obtenir el finançament bancari necessari.

Proposta d’actualització dels estatuts amb les modificacions aprovades en les últimes
assemblees i adequació d’articles a les lleis actuals.

Proposta de nomenament de soci d’honor del Sr. Santiago Gallissà Munté.

6. Propostes que formulin per escrit, deu dies abans, com a mínim, de la celebració de l’assemblea, un mÌnim del 5 % dels socis amb dret a vot.

7. Precs i preguntes.

 

Esperant la seva  assistència i participació.