ORTHOS és una escola que forma a persones que cuiden d’altres persones, “líders” que són capaços d’aportar productes i serveis esportius i de salut a la comunitat, als seus organitzadors i a la resta de gent.

ORTHOS és un centre privat de formació professional continuada i ocupacional, no reglada que està autoritzat i acreditat per diferents administradors i institucions de reconegut prestigi, nacionals i internacionals. Amb una visió integral de l’individu que potencia, inspira, aporta benefici a la societat.

Els sectorns en els que imparteixen formació són:

  • Fitness, Wellness i cura de la salut. Esports i oci.
  • Tècniques manuals i quiromassatge.
  • Dança
  • Seguretat i riscos laborals. Formació empresarial.

L’objectiu final és oferir a la societat serveis d’activitat física, esport, oci o massatge i tècniques manuals, orientades a millorar la salut de les persones, amb total seguretat durant la seva realització. Tot amb un tracte especialment individualitzat.

Més informació a www.orthos.es