Benvolgut/da Soci/a

Per la present ens complau convocar-lo/la a l’Assemblea General Ordinària de Socis del Club que es celebrarà el proper dissabte 4 de maig de 2019 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona a les instal·lacions del Club Tennis Reus Monterols.

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta anterior*.
 2. Informe General de Presidència.
 3. Memòria de les àrees i activitats de l’exercici anterior.
 4. Liquidació, balanç de tancament de l’exercici anterior i comptes*. Aprovació si s’escau.
 5. Pressupost de l’exercici actual*. Aprovació si s’escau.
 6. Propostes de la Junta Directiva*. Aprovació si s’escau
  1. Proposta de facultar a la Junta Directiva a obtenir el finançament bancari necessari.
  2. Proposta de nomenament de soci d’honor del Sr. Josep Vandellós Albarés.
  3. Proposta de modificació de l’article 14.4, 14.5 i l’article 20.i dels Estatuts del Club:
 7. Autoritzar a la Junta Directiva la modificació de les quotes de soci en el mateix índex percentual que indiqui el conveni col·lectiu dels empleats del Club.
 8. Propostes que formulin per escrit, deu dies abans, com a mínim, de la celebració de l’assemblea, un mínim del 5% dels socis amb dret a vot.
 9. Precs i preguntes.

Esperant la seva assistència i participació, rebi la nostra cordial salutació.

 

*La memòria de l’exercici 2018, les propostes de la Junta Directiva i l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior restaran a la secretaria del Club a disposició del socis segons assenyalen els estatuts, amb 15 dies d’antel·lació.

*Informeu-vos a secretaria sobre el vot delegat.

Recordar que tenen dret a vot els socis numeraris en data 31-12-2018, majors de 18 anys. Els socis en situació de baixa temporal i els socis aspirants no tenen dret a vot.

 

Descarregar en PDF