A Reus, 31 de març de 2020

 

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,

 

En primer lloc vull desitjar-vos junt amb els meus companys de Junta Directiva, el que ara és prioritari: que estigueu bé de salut vosaltres i les vostres famílies i amics, així com que continueu seguint de forma estricta les recomanacions per evitar el contagi i propagació del Covid-19.

 

En línia al comunicat del passat dia 23 en el si de la Junta Directiva hem hagut de prendre amb celeritat una sèrie de mesures pel bé de la viabilitat del Club, conscients que estem en una situació mai viscuda, on les decisions han d’anar adaptant-se a cada instant, vista la magnitud i incertesa dels esdeveniments. En el nostre cas, aquestes mesures no passaven exclusivament per aplicar l’article 13.2 a) del Estatuts del Club, referent al pagament de les quotes, sinó també per aplicar altres tipus de decisions de tot caire que comportin el màxim encert possible.

 

La quota dels socis és essencial pel manteniment bàsic del nostre Club, de les instal·lacions i per fer front a les obligacions contretes. L’alteració o supressió de la mateixa no és una decisió que aquesta Junta Directiva pugui prendre sense atendre a la voluntat inequívoca dels socis, que canalitza i ha d’autoritzar l’Assemblea General.

 

El Club és de tots i totes qui configurem la família del Monterols i, per tant, serà i anirà cap on els socis i sòcies vulguin. Si bé la Junta Directiva, palesa la impossibilitat de convocar una reunió extraordinària amb tots/es vosaltres, s’ha vist abocada a fer front a aquesta sobtada situació extremadament complexa.

 

Entenem que el Club ha de mantenir-se en el millor estat possible malgrat restar fora de servei així com hem (tots els socis) de continuar fent front als pagaments imprescindibles i improrrogables. Vull fer-vos sabedors que hem iniciat gestions amb les entitats de crèdit per alleugerir les càrregues financeres, amb les administracions per esbrinar i obtenir els ajuts que puguem rebre, així com ajustar els nostres recursos als esdeveniments futurs davant la incertesa que ens envaeix.

 

L’altra part fonamental són els nostres treballadors. Amb més d’una cinquantena de persones (famílies), raó per la qual hem optat aplicar un ERTO a la totalitat de la plantilla, fet que els garanteix la seva continuïtat laboral al Club i no els volem deixar desprotegits davant moments tan difícils.

 

Són moments de gran complexitat, però també de compromís i fidelitat. Aquesta Junta Directiva vol també estar d’una manera més explícita i proactiva al costat de tots els socis i sòcies, fet pel qual hem considerat després de ponderar tots i cadascun dels factors que en aquests moments concorren, alleugerir sensiblement la quota d’aquest mes d’abril, reduint-la un 20% a tots els socis i sòcies titulars i aspirants, mantenint la decisió de no passar el cobrament de cap altre tipus de servei ni quota familiar.

 

Aquesta reducció s’aplicarà mentre el Club resti tancat, i en tot cas, quedarà sotmesa a ratificació per part de l’Assemblea General que serà convocada així quedi normalitzada l’activitat del Club.

 

Us desitjo de nou que entre tots i totes superem ben aviat aquesta situació i que us afecti el mínim possible, convençut que així serà per gaudir del nostre Club Tennis Reus Monterols més forts que mai.

 

Rebeu una forta abraçada.

 

 


Jordi Compte Vilà
President del Club Tennis Reus Monterols