Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies,

 

M’adreço a vosaltres mitjançant aquest escrit per tal de fer-vos partíceps de la situació en que ens trobem en aquest moment en relació als accessos al Club, després de l’acabament de les obres de la nova rotonda a la carretera de Cambrils.

 

En primer lloc vull comentar-vos que aquesta obra ens ha aportat molta seguretat a l’hora d’incorporar-nos a la carretera i també a l’hora d’entrar al Club i, és per això que veiem de forma molt positiva aquesta nova organització en el transit de sortida i entrada al Club. La seguretat era un element que aquesta Junta Directiva ha tingut molt present en totes les fases i en els diferents projectes que durant aquests darrers anys s’han anat presentant per part de la Generalitat de Catalunya i el seu Departament de Carreteres.

 

En les darreres assemblees ordinàries us hem anat informant de les modificacions i darrers projectes que s’anaven presentant i que han anat canviant en el transcurs del temps fins arribar al projecte definitiu que una vegada executat creiem ha millorat en l’aspecte crucial que ja he comentat abans, la seguretat de tots els nostres socis tant a l’accés com en la sortida.

 

En tots aquests anys, us vull comentar que hem presentat les al·legacions i hem assistit a les reunions pertinents tant amb la Generalitat com amb el mateix Ajuntament per tal de defensar els interessos del nostre Club i les seves instal·lacions, ja que el projecte inicial comportava una expropiació important de part del nostre terreny per la construcció de la rotonda. Finalment però el canvi d’ubicació de la nova rotonda va deixar un nou inconvenient en relació a l’entrada al Club provinent de Cambrils, la Urbanització Aigüesverds o inclòs provinent de la mateixa urbanització Blancafort, on molts dels seus veïns són també socis del Club, i amb el perjudici que els ocasiona el tancament de l’anterior accés al Club (actualment amb unes tanques provisionals).

 

Des del Departament de la Generalitat des d’un inici ja ens van informar que no els semblava bé tenir aquest accés al Club obert pels problemes de circulació que hi podia haver estant tant a prop de la mateixa carretera, i també des de la mateixa Associació de la Urbanització Blancafort es van mostrar contraris a que s’accedís al Club fent ús dels carrers de la Urbanització i que volien limitar el transit de vehicles pels seus carrers.

 

Des del Club es va preveure aquesta situació i es van fer les al·legacions pertinents al projecte per tal de trobar la millor solució i comoditat per a l’accés procedent de Cambrils mitjançant la rotonda nova accedint a la urbanització i per aquí accedir a l’entrada del pàrquing del Club, evitant d’aquesta manera el principal inconvenient que es fer la llarga cua de la variant i el temps que això suposa als socis per accedir al Club.

 

Sense voler entrar en més detalls de les diferents raons aportades per part de la Generalitat i de la mateixa Urbanització Blancafort i una vegada explicat quina es la situació en la que ens hem trobat una vegada finalitzades les obres de la carretera, us vull anunciar que s’ha redactat un projecte d’entrada al Club que en breu serà entrat al Departament de Llicències de l’Ajuntament, i que ens permetrà definitivament accedir al Club evitant d’anar a la rotonda de la variant i es solucionarà aquest problema que tantes molèsties ocasiona a una part del socis que arriben al Club procedent de la part de Cambrils.

 

Aprofito també aquesta ocasió per informar-vos en relació al carril bici que l’Ajuntament de Reus vol projectar fins a la urbanització Blancafort, i que òbviament el Club hem estat presents en els diferents projectes expressant la nostra opinió i defensant, com no podia ser d’una altra manera, el nostre Club i el seu patrimoni. Dir-vos que algun dels projectes inicials comportava una expropiació molt important d’una part del Club i que afectava a la totalitat dels aparcaments del pàrquing vell. No era una situació molt agradable per nosaltres i per tant es vam mostrar disgustats en aquest projecte. Però amb tot, volíem trobar una solució amb el consistori per aquestes places d’aparcament perdudes.

 

Malgrat tot, han anat sortint diferents projectes menys costosos i molt més àgils i ràpids d’executar per part de l’Ajuntament, i que en definitiva donaran la mateixa solució a tots els nostres socis que es vulguin desplaçar al Club en bicicleta o caminant.

 

Estem clarament a favor del carril bici, però sempre en primer lloc defensarem el patrimoni del Club. En els darrers projectes sembla que queden solucionats els dos aspectes.

 

També us he de fer menció de l’arribada del transport públic al nostre Club i per la nostra part no ha quedat mai sense comentar-ho en les diferents reunions amb les diferents regidories. És un tema complicat on els costos i el nombre d’usuaris que en farien ús del transport públic fa difícil el manteniment d’una línia regular.

 

Per a qualsevol aclariment podeu dirigir-vos a la gerència del Club que molt gustosament us detallarà tot el que vulgueu saber en relació al projecte.

 

Atentament,

 

Jordi Compte Vilà
President del Club Tennis Reus Monterols