Reus, abril de 2016

Benvolgut/da Soci/a,
Per la present ens complau convocar-lo/la a l’Assemblea General Ordinària de Socis del Club Tennis Reus Monterols que es celebrarà el proper dissabte 23 d’abril de 2016 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona, a les instal·lacions del Club Tennis Reus Monterols.

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta anterior
 2. Informe de Presidència.
  Informe general.
 3. Memòria de les àrees i activitats de l’exercici anterior.
 4. Liquidació, balanç de tancament de l’exercici anterior i comptes. Aprovació si s’escau.
 5. Pressupost de l’exercici actual. Aprovació si s’escau.
 6. Propostes de la Junta Directiva. Aprovació si s’escau.
  Proposta de destruir tot el material trobat després de l’obertura de les taquilles del vestuari antic, excepte el material d’interès.
  Proposta de re-ingrés com a soci a ex socis de llarga durada.
  Proposta de nou reglament de règim intern.
  Proposta de facultar a la Junta Directiva a obtenir el finançament bancari necessari.
  Proposta de nomenament de soci d’honor del Sr. Salvador Batlle Campí.
 7. Propostes que formulin per escrit, deu dies abans, com a mínim, de la celebració de l’Assemblea, un mínim del 5% dels socis amb dret a vot.
 8. Precs i preguntes.

La memòria de l’exercici 2015, les propostes de la Junta Directiva i l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior restaran a la secretaria del Club a disposició del socis segons assenyalen els estatuts. Informeu-vos a secretaria sobre el vot delegat.
Recordar que tenen dret a vot els socis numeraris majors de 18 anys. Els socis en situació de baixa temporal i els socis aspirants no tenen dret a vot.