Calendari procés electoral

Sorteig públic dels membres de la Junta electoral: dimecres 25 d’abril a les 20h al local social del Club.

La Junta Electorial ha estat escollida per sorteig públic. Els membres electes han estat:

  • José Cortés Mañero, número de soci 910551
  • Joan Grifoll Farré, númeo de soci 162262
  • Josep Maria Folch Gil, número de soci 960749

 

Termini d’exposició del cens electoral i possibles impugnacions: dijous 3 de maig de 2018 a les 21h.

Termini per a la presentació de candidatures: dilluns 7 de maig de 2018 a les 21h.

Dia d’eleccions en cas de 2 o més candidatures: dissabte 26 de maig de 2018.

 

Benvolgut/da soci/a:

De conformitat amb el que disposen els estatuts socials del Club i, expirant el mandat de la Junta Directiva actual aquest mes d´abril de 2018, es convoquen eleccions a JUNTA DIRECTIVA per al proper dia 26 maig de 2018, al local social del Club, en horari de 9h a 18h.

 

Data inici procés electoral: dimecres 25 d’abril de 2018.

Nombre de càrrecs a proveir: tots (mínim 3 membres i màxim 21 membres).

Condicions per a ésser elector i candidat: (article 29º dels estatuts):

  1. Ésser major d’ edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar suspesos els seus drets de soci en el moment de la convocatòria.
  2. Ésser soci de número del Club, sempre i quan ho hagi estat abans del 31 de desembre de 2017.
  3. No estar subjecte a cap sanció disciplinària esportiva que l´inhabiliti.

 

Sorteig públic dels membres de la Junta electoral: dimecres 25 d’abril a les 20h al local social del Club.

Termini d’exposició del cens electoral i possibles impugnacions: dijous 3 de maig de 2018 a les 21h.

Termini per a la presentació de candidatures: dilluns 7 de maig de 2018 a les 21h.

Dia d’eleccions en cas de 2 o més candidatures: dissabte 26 de maig de 2018.

Forma d´acreditació dels electors: targeta de soci, D.N.I. o similar.

 

Aprofitem l´ocasió per a saludar-lo/la cordialment,