Dates: a partir del 10 de febrer

Inscripcions: a través de l’escola de tennis d’adults

Observacions: Només poden participar els inscrits a l’escola de tennis d’adults del Club.

 pdfQuadre el Repte 2014.pdf