El passat dilluns 28 de març es va celebrar el dia de la mona. El soci del Club, Jose Luis Maestre, propietari de la pastisseria La Font i la seva cunyada, Ángeles Gómez van obsequiar als treballadors del Club amb aquesta mona. Moltes gràcies