President: Sr. Jordi Compte Vila

Sots-President 1er i responsable manteniment: Sr. Joaquim Buira Solanilla

Secretari: Sr. Josep Salsench Sabaté

Tresorer: Sr. Gerard Grandio Capdevila

Vocal àrea pàdel: Sra. Patricia Cid Verge

Vocal frontó i fitness: Sr. Javier Vazquez Coronel

Vocal infraestructura i manteniment: Sr. Manel Guillen Mejias

Vocal àrea social: Sr. Pere Dosaigües Pérez

Vocal àrea social: Sr. Miguel E. Fernandez Garcia

Relacions institucionals: Sra. Kika Fallada Sans