La setmana passada, l’equip de manteniment del Club va estar treballant en la millora del sistema d’enllumenat de les pistes de tennis de green set. Es van substituir tots els focus de les pistes 13, 14, 15 i 16 per uns nous més eficients energèticament i que generen més quantitat de llum i a més a més s’han afegit més focus per pista que passen a tenir 12 en comptes dels 8 que hi havia.