NORMATIVA REGULADORA DE CONVIDATS A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB TENNIS REUS MONTEROLS

Aquesta normativa te l’esperit de:
•    Definir les capacitats d’invitació de persones no sòcies a l’ús de les instal·lacions esportives del Club.
•    Regular l’ús de les instal·lacions del Club Tennis Reus Monterols per persones no sòcies convidades per socis
•    Defensar els drets d’ús de les instal·lacions dels socis del Club Tennis Reus Monterols

ANTECEDENTS

 • Per definició l’ús del club i les seves instal·lacions i serveis són principalment per als socis, excepte les activitats organitzades o permeses pel Club o per persones convidades pels socis de l’entitat.
 • Es desconeix la data en que es va regular per primera vegada l’ús de les instal·lacions per persones convidades per socis. L’any 2005 es va redactar una normativa que amb el temps ha quedat desfassada i l’ús incorrecte d’aquesta normativa comporta diversos problemes en la gestió del club així com perjudicis sistemàtics a d’altres socis.
 • La junta directiva proposa redactar una nova normativa i informar en l’Assemblea General Ordinària de Socis del 2014 per a iniciar l’aplicació d’aquesta normativa a partir de l’1 de juny de 2014.

REGLAMENT D’INVITACIONS PER A TENNIS, PÀDEL O FRONTÓ

 1. Només els socis d’alta amb el pagament de quota que permeti jugar a tennis, pàdel o frontó podran convidar a jugar a persones no sòcies.
 2. Les persones no socies només podran ser convidades a utilitzar les instal·lacions de tennis, pàdel o frontó dues vegades cada 30 dies, independentment de qui sigui el soci que les convida.
 3. Convidar a una persona no sòcia a utilitzar les instal·lacions de tennis, pàdel o frontó tindrà un cost de 5 € per persona convidada. El pagament d’aquesta tarifa es farà a la recepció del Club amb càrrec al soci amfitrió.
 4. El soci amfitrió serà el responsable d’atendre i vetllar pel bon comportament del convidat.
 5. La persona convidada només podrà fer ús de les àrees i instal·lacions exclusives per a socis acompanyat del soci amfitrió.
 6. El soci amfitrió és el responsable d’informar a la recepció del Club les dades del convidat al qual se li entregarà un targeta per tal que pugui entrar a les àrees autoritzades pel seu tipus d’invitació.
 7. Les invitacions a socis familiars no actius també es consideraran invitacions i es regiran per aquest mateix reglament.
 8. Als familiars directes inclosos a la fitxa del soci titular no s’aplicarà la restricció de jugar un cop al mes.*

  * Modificació del reglament aprovada pert la Junta Directiva.
** Les necessitats excepcionals de convidats han de ser consultades a la direcció del Club.

REGLAMENT D’INVITACIONS A L’ÀREA DE FITNESS

 1. Només els socis d’alta amb el pagament de quota que permeti l’accés al Fitness podran convidar al gimnàs a persones no sòcies.
 2. Les persones no socies només podran ser convidades a utilitzar les instal·lacions del Fitness dues vegades cada 30 dies, independentment de qui sigui el soci que les convida.
 3. Convidar a una persona no sòcia a utilitzar les instal·lacions del Fitness tindrà un cost de 10 € per persona convidada i dia. El pagament d’aquesta tarifa es farà a la recepció del Club amb càrrec al soci amfitrió.
 4. Els apartats d, e, f i g del reglament de tennis, pàdel i frontó son vàlids per al fitness.

REGLAMENT D’INVITACIONS PER A LA PISCINA

 1. Tots el socis, excepte els que estan en situació de Baixa Temporal, podran convidar a una persona no sòcia a l’ús de la piscina.
 2. El preu per convidar una persona no-sòcia a l’ús de la piscina serà de 2 € per persona i dia. El pagament d’aquesta tarifa es farà a la recepció del Club amb càrrec al soci amfitrió.
 3. Per tal de facilitar l’entrada dels convidats a través del control d’accés, el soci amfitrió bescanviarà a la recepció del Club els passis de convidat per un DNI o un dipòsit que haurà de recollir abans d’acabar la jornada.

NORMES D’ÚS I GESTIÓ

 1. El soci amfitrió serà el resonsable de notificar a la recepció del Club les dades de la persona convidada i per a quines instal·lacions són vàlides les invitacions.
 2. El soci amfitrió rebrà una targeta amb la normativa d’invitacions resumida.
 3. La persona convidada bescanviarà un document acreditatiu de la seva identitat per una targeta de proximitat identificativa de convidat.
 4. La persona convidada rebrà un document que explica els drets, deures i la normativa de conducta dels convidats.
 5. Els soci amfitrió serà el responsable de qualsevol conflicte amb les persones convidades.
 6. Les persones registrades a recepció com a convidats han de ser les mateixes persones que utilitzen les instal·lacions i es farà responsable al soci amfitrió o al soci amb pista reservada de qualsevol incompliment d’aquesta normativa aplicant un càrrec al soci amfitrió de 20 € que li serà notificat per correu electrònic en el moment de detectar la irregularitat i s’inscriurà una incidència en la seva fitxa de soci.