• Podran gaudir de l’ús de la piscina tots els socis del CTRM en qualsevol de la seva condició, excepte els socis en situació de Baixa Temporal.
  • Per tal de poder accedir al recinte de la piscina s’haurà d’efectuar per la porta amb control d’accés i amb la corresponent targeta identificativa de soci, que és de caràcter personal i intransferible.
  • Està completament prohibit que un nen menor de 10 anys estigui sol i no vagi acompanyat d’un adult de més de 18 anys que se’n faci responsable.
  • Els nens menors de 14 anys no podran convidar a d’altres persones.
  • Tots el socis, excepte els que estan en situació de Baixa Temporal, podran convidar , pels quals s’haurà d’abonar la quantitat de 2€ per convidat i dia.
  • Per tal de facilitar l’entrada de convidats a través del control d’accés, el soci amfitrió bescanviarà a la recepció del Club els passis de convidats per un DNI o un dipòsit que haurà de recollir abans d’acabar la jornada.
  • El Soci es farà responsable del comportament i del compliment del reglament d’instal·lacions per part del seus convidats.
  • El responsable de la piscina podrà demanar l’acreditació mitjançant el carnet de soci o de convidat en qualsevol moment i a qualsevol usuari.

La Junta