Ben tornats al Club Tennis Reus Monterols.

Protocol d’Actuació Específic de la Fase 1

 

Reus, 10 de maig a les 14.40 h

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,

Ens alegrem de comunicar-vos que a partir del proper dilluns 11 de maig, el Club Tennis Reus Monterols tornarà a reprendre la seva activitat seguint una sèrie de MESURES I ACCIONS ESPECÍFIQUES per a l’obertura del Club.

A continuació us enviem el Protocol d’Actuació Específic (P.A.E) que s’ha el·laborat per la Fase 1.

 

NOTA: Aquestes mesures s’aniran revisant setmanalment, modificant-les en funció de l’evolució del COVID19 i els procediments establerts per les autoritats sanitàries competents.

 

FASE 1

Obertura del Club segons FASE 1 de desescalada definida pel Govern Central.

 • En aquesta primera fase s’obrirà exclusivament les pistes de tennis, les pistes de pàdel, frontó, el servei de fisioterapeuta, el servei d’estètica (excepte el solàrium, que restarà forà d’ús), els vestuaris (per recollir les raquetes i pertinences personals), lavabos exteriors, l’àrea de recepció i sala de cordatges. La resta d’instal·lacions romandran tancades i precintades sense possibilitat d’accés.
 • Horari de dilluns a dissabte 9 h a 21 h i diumenge de 8 h a 14 h
 • Només podran accedir al Club els socis titulars, aspirants i els socis familiars (beneficiaris) que tinguin reserva prèvia per jugar a: Tennis individual, Pàdel individual i Frontó individual.

 • També podran accedir al Club els clients de l’àrea d’estètica i de fisioteràpia amb reserva prèvia i sense possibilitat de creuament d’aquests clients en el Club.
 • No podran jugar ni accedir al Club els convidats de soci durant aquesta primera fase.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment (a través de la pàgina web del Club i aplicació mòbil) o per telèfon, però mai presencialment.

 • El personal de Recepció serà qui permetrà l’accés als socis sempre que es comprovi que tenen reserva feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes en el Protocol d’Actuació del Club (venir canviats, etc.).
 • El personal de Recepció estarà a disposició del soci per explicar o aclarir les normes establertes i les obligacions higièniques i sanitàries, que també estaran exposades en llocs visibles del Club.

 • La primera vegada que es jugui en aquesta fase, els jugadors i jugadores hauran de signar el “Compromís de Responsabilitat per a l’ús d’instal·lacions” i en el cas de ser menor de 18 anys ho haurà de portar signat pel pare, mare o tutor.
 • En el cas d’haver tingut símptomes de Covid19 en els 15 dies previs a l’accés, està completament prohibida l’entrada al Club.
 • La normativa s’haurà d’acceptar a la web o signar a Recepció.

 

Tennis, pàdel i frontó

 • Durant aquesta primera fase queda anul·lat el reglament oficial de reserves de pàdel del Club.
 • En aquesta primera fase, només es podran jugar partits individuals amb reserva prèvia.
 • Cada soci podrà tenir un màxim de dues reserves cada 8 dies.
 • No es podrà fer una nova reserva fins que no s’hagi consumit una anterior.
 • Les reserves de pista seran d’una hora, però el temps de joc es reduirà a 50 minuts per tal de no fer creuaments amb els jugadors entrants.
 • En el cas de disposar d’una reserva i no poder presentar-se, caldrà avisar a la recepció del Club 3 hores abans i sempre abans de les 15 h. En cas contrari, els socis implicats no podran fer cap més reserva durant la mateixa setmana.
 • S’haurà de venir vestit per jugar des de casa.
 • L’accés al Club serà exclusiu per als socis amb reserva de pista. No es podrà accedir fins 15 minuts abans de l’hora de reserva i no es podrà romandre al Club una vegada acabat el temps de joc.
 • Les classes particulars 1×1 s’iniciaran a la setmana següent, prèvia reserva d’hora amb una setmana d’antelació a la recepció del Club. El cobrament de l’import es farà per domiciliació bancària o amb targeta. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • Els socis menors de 14 anys només podran jugar amb un soci major d’edat.
 • No es permet el canvi de costat en els jocs imparells.
 • El Club vendrà pilotes, tovalloles d’un sol ús i aigua a recepció, cobrant l’import per domiciliació bancària o amb targeta. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i en acabar de jugar. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana desinfectar les pilotes, raquetes i pales. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana jugar amb guant a la mà no dominant.
 • Al Frontó només hi podrà jugar una persona prèvia reserva de 30 minuts, però el temps de joc es reduirà a 25 per tal de no fer creuaments amb el jugador entrant.

 

Servei de fisioterapeuta i estètica

 • El servei de fisioterapeuta s’obrirà amb reserva prèvia i accés d’una única persona dins del seu aforament.
 • La reserva es farà per telèfon.
 • El pagament serà per domiciliació bancària o targeta de crèdit. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • S’hauran de complir totes les obligacions sanitàries, de neteja i desinfecció, així com els protocols d’actuació marcats pels col·legis professionals o el gremi pertinent.

 

Vestidors

 • En aquesta primera fase només es podrà accedir als vestidors el primer dia de joc per agafar material de les taquilles (raquetes, sabatilles…), però ja no es podran guardar durant aquesta fase.
 • No es permetrà, en cap cas, canviar-se i no es podran fer servir ni les dutxes ni les saunes ni els serveis, que romandran tancades i precintades.
 • Dins el vestuari s’haurà de respectar la distància física de 2 m i l’aforament limitat que s’indicarà a l’única entrada hàbil, que serà per l’entrada principal. La sortida a pistes romandrà tancada.

 

Recepció i Servei de cordatge de raquetes

 • La recepció tindrà un aforament de un soci i els demés socis hauran de restar a l’exterior mantenint la distància física de 2 metres.
 • Hi haurà servei de cordatge amb cita prèvia a partir del dia 18 de maig.
 • Tots els pagaments seran per domiciliació bancària o targeta de crèdit. No es permetrà el pagament en efectiu.

 

Altra informació rellevant

 • Durant aquesta primera fase, no es podrà accedir al Club si no és per jugar a tennis, pàdel o frontó i sempre amb reserva prèvia de la pista.
 • No es podrà venir a fer cap més activitat.
 • Durant aquesta fase no hi haurà escoles de cap secció (tennis, pàdel).
 • El bar, el restaurant i la terrassa romandran tancats i no es permetrà l’accés al soci.
 • El saló i la sala de jocs romandran tancats i no es permetrà l’accés al soci.