El passat dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, a les 10 en punt es va iniciar l’Assemblea General Ordinària del Club Tennis Reus Monterols en la que hi van assistir 30 socis.
Seguint l’ordre del dia es va aprovar l’acta de l’Assemblea anterior. Seguidament el President, Sr. Jordi Compte Vila va dedicar uns minuts a llegir l’informe de presidència. L’informe va tenir tres eixos clarament definits: l’esportiu, el social i l’econòmic. Pel que fa a l’eix esportiu es va destacar de forma genèrica els volums d’alumnes, els èxits esportius aconseguits tan en tennis i pàdel com frontó i es va fer
esment de l’activitat esportiva del fitness amb els grups de running i BTT.

El president va destacar l’esport del tennis com essència del Club i va reconèixer l’excel·lent tasca que duen a terme els entrenadors i monitors de l’àrea esportiva del Club.
Tot seguit l’informe de presidència es va referir a les activitats socials com són les revetlles, la festa Eivissenca, les col·laboracions de caràcter benèfic entre d’altres i al departament de màrqueting d’on va destacar la recent creació de la nova web i la creixent ampliació de presència en les xarxes socials.

En l’últim tram de l’informe, el President va comunicar a l’Assemblea de Socis la baixa com a membre de la Junta Directiva del Sr. Joaquim Buira per motius personals a qui va agrair els anys de dedicació al Club i en concret a l’àrea de manteniment de la que en va destacar la importància que se li dona a aquesta àrea dins del Club i a la que se li destinen una quantitat de recursos econòmics, materials i humans considerables.

El President desprès d’agrair la col·laboració que obté dels demés membres de la Junta Directiva es va endinsar en l’àrea econòmica destacant l’estabilitat econòmica del Club i la consecució dels objectius que s’havien anunciat per al 2015, com eren la recuperació de la tresoreria, una sèrie d’inversions en millores com l’ascensor al xalet, el vestuari de visitants, la zona de solàrium, etc., amb un volum econòmic similar a les dotacions a l’amortització, sempre complint amb el pressupost aprovat pels socis.

L’informe de presidència va finalitzar amb algunes reflexions sobre el dia a dia del Club i que més afecten als socis com són els nivells d’ocupació, la millora de serveis als socis a les dutxes, la instal•lació de càmeres de vigilància als aparcaments, etc.

Seguint l’ordre del dia cada vocal d’àrea esportiva, d’àrea de manteniment i d’àrea social i màrqueting va realitzar el resum corresponent del any 2015.

El punt 4 de l’ordre del dia que corresponia a la liquidació del pressupost 2015. S’ha de destacar l’assoliment del pressupost i un resultat de l’exercici 2015 de 74.386 €. La liquidació del pressupost 2015 i els estats comptables es va aprovar per unanimitat.

Seguidament el Sr. Gerard Grandio en qualitat de tresorer va exposar i argumentar la proposta de pressupost per al actual 2016 amb una xifra de 1.922.212€ i que contempla com a trets principals els ingressos provinents de les quotes de socis, els ingressos propis de l’activitat esportiva i diversos ingressos per lloguers d’espais i vendes. El pressupost de despesa arriba al 1.673.029€ abans d’amortitzacions. Destaca de la xifra de despesa el manteniment en les partides destinades a la conservació del Club i un lleuger augment de l’estructura salarial derivat de noves incorporacions a la plantilla. Aquest pressupost va ser aprovat per unanimitat.

Seguidament el secretari Sr. Salsench va llegir les propostes de la Junta que consistien en obtenir de l’Assemblea el consentiment per destruir el materials trobats en els antics vestuaris excepte material d’interès, el de facultar de la Junta Directiva a tramitar préstecs, renovació de pòlisses i mantenir el nivell d’endeutament actual. Si fos necessari fins a 150.000€.

Es va aprovar un nou reglament de règim intern i l’última proposta va ser la de nomenar al Sr. Salvador Batlle Campí com a soci d’honor de l’entitat.

Després d’un breu temps de precs i preguntes on els socis varen fer diversos suggeriments, la Junta Directiva en va prendre nota per al seu estudi i es va donar per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de Socis de 2016.

Els nostres patrocinadors…

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies