El passat divendres 31 de juliol a les set en punt de la tarda es va iniciar l’Assemblea General Ordinària del Club Tennis Reus Morterols del 2020. Seguint l’ordre del dia es va donar per aprovada l’acta de l’Assemblea anterior.

 

El President, Sr. Jordi Compte Vilà va iniciar l’informe de presidència amb l’agraïment als socis pel seu suport al Club en aquest període de pandèmia del COVID-19. El president va fer un breu repàs de l’exercici 2019 i el va classificar d’excel·lent tant en l’àmbit econòmic i esportiu com social, deixant les particularitats per a cadascun dels membres de la junta responsables de les diferents àrees. Pel que fa a les inversions realitzades el 2019 va destacar l’obra d’ampliació de 25 places d’aparcament i l’obra d’entrada al Club des de la urbanització Blancafort i socis que vénen des de Cambrils, de la que va anunciar la cessió de 722 m² a l’Ajuntament per trenta anys per a la realització de l’enjardinament i el seu manteniment que es realitzarà durant el 2020.

 

El president va destacar que el 2020 havia de ser un any especial per la celebració del 50è aniversari del Club i va convocar als socis a l’acte central de la celebració d’un 50+1 el mes d’abril de 2021 després d’haver hagut d’anul·lar tant l’acte central del cinquantenari com d’altres paral·lels. Finalment el President va explicar totes i cadascuna de les actuacions que s’havien dut a terme per gestionar la crisi derivada del tancament del Club per força major a causa del COVID-19 i que van passar per l’aplicació d’un ERTO als empleats del Club, mantenir serveis mínims de vigilància, manteniment i atenció al soci durant el confinament, negociació amb proveïdors, reduccions de potències elèctriques, etc. i negociacions amb els bancs per l’aplicació d’una moratòria de l’amortització de capital de la hipoteca sol·licitada el 2009 per a la construcció del Nou Monterols.

 

L’informe de presidència va finalitzar amb el recompte de socis que han causat baixa per la crisi del coronavirus del qual el President va destacar la bona reacció dels socis titulars del Club.

 

Seguint l’ordre del dia es va donar pas als informes dels vocals de l’àrea social, manteniment i esportiva. Pel que fa a l’àrea social es van detallar les col·laboracions benèfiques en les quals es participa, com són el “Mulla’t” o les joguines solidàries, etc. i les activitats socials organitzades al Club com el vermut de Nadal, En aquest capítol es va recordar el canvi de titularitat en la concessió del servei de bar-restaurant que el novembre passat va passar a l’empresa La Porta del Cel.

 

El vocal de manteniment va posar al dia a l’Assemblea de les actuacions destacades del 2019 i va remarcar l’esforç del Club en aquesta àrea per tal de tenir les instal·lacions socials i esportives en un estat d’ús òptim.

 

Les diferents àrees esportives com fitness, pàdel, frontó i tennis, van repassar l’activitat duta a terme durant el 2019, l’estat de les escoles de tennis i pàdel i van destacar els resultats esportius tant de jugadors individuals com d’equips i en especial per a 2019 el del campionat d’Espanya +40 per equips de 2a categoria.

 

Els següents punts de l’ordre del dia van correspondre a l’àrea econòmica de la qual es van donar les explicacions del balanç de tancament, la liquidació del pressupost 2019 que van representar un resultat final de 101.156€ i els pressupostos per al 2020 afectats per la crisi del COVID-19, xifrat en 1.635.114€ i contempla un resultat negatiu després d’amortitzacions de -41.288€. Aquests punts van ser sotmesos a votació i aprovats per unanimitat.

 

L’últim punt de l’ordre del dia sotmès a votacions van ser les propostes proposades per la Junta Directiva, que van ser llegides pel secretari Sr. Salsench.

  • Proposta de facultar a la junta directiva a obtenir el finançament bancari necessari
  • Proposta de modificació de reglament de convidats aprovat en assemblea.
  • Proposta d’aprovació del descompte aplicat en el període COVID-19

Totes tres propostes van ser aprovades per unanimitat.

 

Després del punt de l’ordre del dia de precs i preguntes en la que es van formular suggeriments de millora i es va agrair a la Junta directiva l’esforç realitzat i la bona comunicació amb els socis durant el període de confinament el President va donar per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de socis de 2020.