Benvolgut/da soci/a,

El passat dissabte 22 d’abril, a les 10 h del matí es va iniciar l’Assemblea General Ordinària de Socis del Club Tennis Reus Monterols del 2017.

Seguint l’ordre del dia es va aprovar l’acta de l’Assemblea anterior.

El President Sr. Jordi Compte Vilà va a llegir l’informe de presidència referit a l’any 2016 apuntant també a les actuacions i inversions previstes per al 2017 i el futur. De l’àrea econòmica va apuntar que el 2016 havia estat un any en que s’havien complert les previsions econòmiques amb escreix. Pel que fa a l’eix esportiu es va fer esment a la gran activitat que es duu a terme al Club des de les diferents àrees com el tennis, el pàdel i el fitness, destacant el volum d’alumnes, els èxits esportius aconseguits tant en tennis, pàdel com frontó i es va informar de la creació del Grup d’Alt Rendiment (GAR) de l’escola de tennis que just va iniciar la seva activitat el passat setembre. El President va destacar l’esport del tennis com a essència del Club i va reconèixer l’excel·lent tasca que duen a terme els entrenadors i monitors de l’àrea esportiva del Club.

Tot seguit l’informe de presidència es va referir a la voluntat de no oblidar cap àrea del Club i dotar-les dels recursos necessaris per al seu equilibri. El President, desprès d’agrair la col·laboració que obté dels demés membres de la Junta Directiva, va fer referència a les inversions dutes a terme durant el 2016, de les que va destacar el camp de futbol de gespa artificial, un despatx per a l’àrea esportiva, la renovació de la sala de calderes entre d’altres i va explicar que s’havien suportat amb recursos propis. Pel que fa a la construcció d’una piscina coberta que tant s’ha parlat en assemblees anteriors el president va dir que durant l’exercici 2016 s’ha fet fer un avantprojecte arquitectònic valorat per tal de quantificar el cost. Els assessors financers del Club han recomanat que encara s’ha de rebaixar més el deute existent amb entitats de crèdit per fer viable aquesta gran inversió. A la vegada, el President va anunciar que durant aquest 2017 es realitzarà la construcció d’un espai per a la mainada que es composarà de guarderia i d’un espai polivalent que estarà disponible aquest mateix estiu com a espai per a tallers i menjador del Campus. L’informe de presidència va finalitzar amb l’anunci del canvi de l’arrendatari del servei de cafeteria i restaurant del Club que passarà a mans del Sr. Joan López i Adelina Calderón que són ben coneguts per haver regentat el Restaurant Arrels de Reus.

Seguint l’ordre del dia, cada vocal d’àrea, com són el de manteniment, el de social i el d’esportiva, van realitzar l’informe corresponent de l’any 2016.

El punt 4 de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat i corresponia a l’informe dels estats comptables i la liquidació del pressupost 2016, d’on s’ha de destacar l’assoliment del pressupost amb un increment dels ingressos de 64.641€ i un resultat de l’exercici 2016 de 112.273€, després d’amortitzacions i impostos.

Seguidament, el Sr. Gerard Grandio en qualitat de vicepresident econòmic i tresorer va presentar i argumentar la proposta de pressupost per a l’actual 2017 amb una xifra de 1.980.915€ que contempla com a trets principals els ingressos provinents de les quotes de socis, els ingressos propis de l’activitat esportiva i diversos ingressos per lloguers d’espais i vendes. Desprès de desxifrar el pressupost de les despeses es va aprovar per unanimitat el pressupost 2017 amb un resultat previst després d’amortitzacions i abans d’impostos de 99.697€.

Seguidament el Secretari Sr. Josep Salsench va llegir les cinc propostes de la Junta.
• Proposta de millora de la cobertura de l’assegurança d’accidents esportius
• Proposta de fixar els períodes de mandat de la Junta Directiva a 4 anys
• Proposta d’incorporació de tanques de publicitat fixa en l’aparcament del Club
• Proposta de facultar a la Junta Directiva a obtenir el finançament bancari necessari
• Proposta de nomenament de soci d’honor del Sr. Eduard Prats Alonso

Totes elles van ser aprovades per unanimitat.

El Secretari va informar a l’Assemblea de Socis d’un canvi en la promoció per a captació de socis menors de 26 anys i va donar explicacions de l’evolució de les obres de la carretera.

Després d’un breu temps de precs i preguntes, el President va donar per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de Socis de 2017 a les 12.30 h.