El passat dissabte dia 14 d’abril, a les deu en punt del matí es va iniciar l’Assemblea General Ordinària del Club Tennis Reus Monterols del 2018.

Seguint l’ordre del dia es va donar per aprovada l’acta de l’assemblea anterior.

El President, Sr. Jordi Compte Vilà va iniciar l’informe de presidència explicant la bona salut del Club tant en el nivell econòmic, esportiu com social amb un nombre de socis actius que va qualificar de correcte i va apuntar que s’està molt atent a la incorporació de nous socis, a les baixes i a l’ocupació per àrees per a mantenir els millors serveis amb l’equilibri econòmic establert.

Pel que fa a les inversions va enumerar totes les realitzades durant el 2017 de les que en destaquen la remodelació del despatx de l’àrea esportiva, la remodelació total de la sala de cycling, la renovació de les calderes d’aigua calenta, la construcció d’un magatzem per material esportiu a la zona del camp de futbol i la primera actuació en a zona dels antics vestuaris per a la seva conversió en una sala polivalent i menjador per als campus d’estiu, deixant per aquest 2018 la adequació d’un espai destinat a guarderia per als més menuts, per a que les mares i pares puguin fer esport mentre els seus fills i filles estan en un lloc adequat i sota la vigilància d’un monitor/a titulats. Aquest espai estarà en funcionament a començaments d’aquest proper mes de maig.

De l’àrea econòmica va apuntar que el 2017, una vegada més, s’havia complert amb el pressupost sense entrar en detalls ja que seguidament i en un altre punt de l’ordre del dia es donarien les explicacions dels balanços i es liquidaria el pressupost 2017 per a ser sotmesos a votació. El President va apuntar que el pressupost 2018 que es presentaria en el punt 5 de l’ordre del dia superava per primera vegada els dos milions d’euros.

Pel que fa a l’àrea esportiva es va repassar l’estat de les escoles de tennis i pàdel, les activitats esportives organitzades durant el 2017, es va fer referència a l’activitat del espai de fitness per el seu pes específic al Club i, finalment, es va fer esment als esportistes individuals i als equips de tennis i pàdel que durant el 2017 han aportat triomfs i grans resultats al palmarès del Club.

Fent repàs a les demés àrees del Club i sense treure protagonisme als informes que vindrien en el següent punt de l’ordre del dia per part de cada vocal d’àrea es va referir al canvi d’empresa arrendatària del servei de cafeteria i restaurant del Club, l’Arrels, que des del maig passat ens està oferint un excel·lent servei. El servei de fisioteràpia és l’altre espai que el Club té en arrendament i des de fa pocs mesos dona serveis d’osteopatia i fisioteràpia entre d’altres, l’empresa Gantabanax de la mà de l’Adrià Llorach i té previst l’acte d’inauguració el proper dia 4 de maig.

Finalment el President va anunciar la data del 25 d’abril de 2018 com data d’inici del procés electoral a presidència i junta directiva del Club i va anunciar la seva candidatura a President i de la majoria de membres de la junta actual per als propers quatre anys com a última etapa en cas de ser elegits.

Seguint l’ordre del dia cada vocal d’àrea com són el de manteniment, el de l’àrea social i màrqueting i el d’esportiva, van realitzar l’informe corresponent de l’any 2017.

Seguidament es van donar les explicacions del balanços de tancament, la liquidació del pressupost 2017 els quals van ser tots aprovats per unanimitat. Cal destacar el compliment escrupolós del pressupost aprovat en l’ultima assemblea amb un resultat final de 103.856,87€ per a l’exercici 2017.

Seguidament es va dur a terme la presentació per part del vice-president econòmic Sr. Gerard Grandio del pressupost 2018 que es xifra en 2.013.632€ i contempla un resultat després d’amortitzacions de 73.160€ que també va ser aprovat per unanimitat.

Seguidament el Secretari Sr. Salsench va llegir les propostes de la Junta.
• Proposta de facultar a la Junta Directiva a obtenir el finançament bancari necessari.
• Proposta de nomenament de soci d’honor dels Srs. Emili Llevat Briansó, Josep Mª Sala Targa i Josep Miquel Segura Recasens.

Totes dues van ser aprovades per unanimitat.

Després d’un breu temps de precs i preguntes el President es va donar per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de socis de 2018.