Dates: a partir del 5 d’octubre

Inscripcions: a través de l’escola de tennis juvenil (Ramon Capdevila)

Per consultar l’ordre de joc consulteu al Ramon Capdevila

pdfClassificació Americana 2013.pdf

pdfOrdre de joc Americana 9 de novembre.pdf

pdfResultats del Torneig Americana.pdf

pdfGrups.pdf