Durant aquests dies especials es duu a terme el Parc Infantil de Nadal a les instal·lacions de la Fira Reus. Allí hi podsreu visitar la nostra minipista de tennis on els nens i nenes que passin per el nostre estand podran fer una partideta.