Protocol d’Actuació Específic de la Fase 1

Setmana del 18 al 24 de maig

 

 

Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies.

Ja quasi ha passat una setmana de l’obertura del Club per a la pràctica del tennis i pàdel en format individual, i tal com us vàrem dir en la última comunicació, ens ha servit per implantar el Pla d’Actuació que garanteixi la seguretat i la salut tan del socis com dels treballadors.

Us hem d’agrair que el funcionament ha estat molt correcte i que tot vosaltres heu col·laborat seguint les indicacions de funcionament i amb total respecte per ajudar a que el Club sigui un lloc segur per a venir a practicar esport.

La novetat és que a partir d’aquest dilluns dia 18/05/2020 ja podem oferir una petita graella de Classes Dirigides que es realitzaran a l’aire lliure en l’espai del camp de futbol.

 A continuació podeu veure el “PROTOCOL D’ACTUACIÓ ESPECÍFIC” actualitzat amb les classes dirigides i la graella que oferirem fins a la fase 2.

 

NOTA: Aquestes mesures s’aniran revisant setmanalment, modificant-les en funció de l’evolució del COVID19 i els procediments establerts per les autoritats sanitàries competents.

 

Obertura del Club segons FASE 1 de desescalada definida pel Govern Central.

 • En aquesta primera fase s’obrirà exclusivament les pistes de tennis, les pistes de pàdel, frontó, el servei de fisioterapeuta, el servei d’estètica (el solàrium restarà forà d’us), els vestuaris (per recollir les raquetes i pertinences personals), lavabos exteriors, l’àrea de recepció, sala de cordatges i el camp de futbol per a classes dirigides de fitness exclusivament. La resta d’instal·lacions romandran tancades i precintades sense possibilitat d’accés.
 • Horari de dilluns a dissabte 9 h a 21h i diumenge de 8h a 14h.
 • Només podran accedir al Club els socis titulars, aspirants i els socis familiars (beneficiaris) que tinguin reserva prèvia per jugar a: Tennis individual, Pàdel individual, Frontó individual i Classes dirigides fitness.
 • També podran accedir al Club els clients de l’àrea d’estètica i de fisioteràpia amb reserva prèvia i sense possibilitat de creuament d’aquests clients en el Club.
 • No podran jugar ni accedir al Club convidats del soci durant aquesta primera fase.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment (a través de la pàgina web del Club i aplicació mòbil ) o per telèfon, però mai presencialment.
 • El personal de la recepció o monitors de fitness seran qui permetrà l’accés als socis sempre que es comprovi que tenen reserva feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes en el Protocol d’Actuació del Club (venir canviats, etc.).
 • El personal recepció i monitors de fitness estaran a la disposició del soci per explicar o aclarir les normes establertes i les obligacions higièniques i sanitàries, que també estaran exposades en llocs visibles del Club.
 • En el cas d’haver tingut símptomes de COVID19 en els 15 dies previs al accés, està completament prohibida l’entrada al Club.
 • S’haurà d’acceptar a la web o signar conforme el soci ha estat informat de la normativa.

 

Tennis, pàdel i frontó

 • Aquesta primera fase només es podran jugar partits individuals amb reserva prèvia.
 • Cada soci podrà tenir un màxim de dos reserves cada 8 dies.
 • No es podrà fer un nova reserva fins que no s’hagi consumit una anterior.
 • Les reserves de pista seran d’una hora de duració, però el temps de joc es reduirà a 50 minuts per tal de no fer creuaments amb els jugadors entrants.
 • En el cas de fer una reserva i no presentar-se sense previ avís abans de 3 hores, i sempre abans de les 15h els socis implicats no podran fer cap més reserva durant la mateixa setmana.
 • S’haurà de venir vestit per jugar des de casa.
 • No es pot accedir al club abans de 15 minuts de l’hora de reserva i no es podrà romandre al Club una vegada acabat el temps de joc.
 • Es podran fer classes particulars 1×1, prèvia reserva d’hora amb una setmana d’antelació a la recepció del Club que adjudicarà l’entrenador. Es cobrarà  l’import per domiciliació bancària o amb targeta.  No es permetrà el pagament en efectiu.
 • Els socis menors de 14 anys només podran jugar amb un soci adult.
 • No està permès el canvi de costat en els jocs imparells.
 • El Club vendrà pilotes, tovalloles d’un sol ús i aigua a recepció, cobrant l’import per domiciliació bancària o amb targeta. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i al acabar de jugar. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana desinfectar les pilotes, raquetes i pales. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana jugar amb guant a la mà no dominant.
 • Al Frontó només hi podrà jugar una persona prèvia reserva de 30 minuts, però el temps de joc es reduirà a 25 per tal de no fer creuaments amb el jugador entrant.

 

Fitness

 • S’inicien classes dirigides de Fitness a l’exterior a partir de dilluns dia 18/05/2020 amb reserva prèvia.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment (a través de la pàgina web del Club i aplicació mòbil ) o per telèfon, però mai presencialment.
 • S’haurà de venir vestit d’esport des de casa i portar tovallola.
 • No es pot accedir al Club abans de 10 minuts de l’hora de la classe reservada i no es podrà romandre al Club una vegada acabada la classe. Per tal d’evitar creuaments amb els socis de la propera classe.
 • Aquesta activitat queda reservada per a socis/es a partir de 16 anys.
 • Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i al acabar la classe. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana desinfectar les tovalloles i material. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.

 

Servei de fisioterapeuta i estètica

 • El servei de fisioterapeuta s’obrirà amb reserva prèvia i accés d’una única persona dins del seu aforament.
 • La reserva es farà per telèfon.
 • El pagament serà per domiciliació bancària o targeta de crèdit. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • S’hauran de complir totes les obligacions sanitàries, de neteja i desinfecció, així com els protocols d’actuació marcats pels col·legis professionals o el gremi pertinent.

 

Vestidors

 • En aquesta primera fase només es podrà accedir als vestidors el primer dia de joc per agafar material de les taquilles (raquetes, sabatilles,..), però ja no es podran guardar durant aquesta fase.
 • No es permetrà, en cap cas, canviar-se i no es podran fer servir ni les dutxes ni les saunes ni els serveis, que romandran tancades i precintades.
 • Dins el vestuari s’haurà de respectar la distancia física de 2 m i el aforament que s’indicarà a l’única entrada que serà per l’entrada principal. La sortida a pistes romandrà tancada.

 

Recepció i Servei de cordatge de raquetes

 • La recepció tindrà un aforament de 1 soci i els demés socis hauran de restar a l’exterior mantenint la distancia física de 2 metres .
 • Hi haurà servei d’encordatge amb cita prèvia a partir del dia 18 de maig.
 • Tots els pagaments seran per domiciliació bancària o targeta de crèdit. No es permetrà el pagament en efectiu.

 

Altra informació rellevant

 • Durant aquesta primera fase al club no es podrà venir si no es a fer tennis , pàdel o frontó i amb reserva prèvia de la pista. No es podrà venir a fer cap més activitat.
 • Durant aquesta fase no hi haurà escoles de cap secció (tennis, pàdel).
 • El bar, el restaurant i la terrassa romandran tancats i no es permetrà l’accés al soci.
 • El saló i la sala de jocs romandran tancats i no es permetrà l’accés al soci.

 

Horari Provisional de Classes Dirigides a partir del 18 de maig