Protocol d’Actuació Específic de la Fase 2

Setmana del 25 al 31 de maig

 

 

Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies.

Anem avançant en la desescalada i també retornant a la normalitat amb la màxima seguretat tant per als socis com per als treballadors.

Aquesta setmana vinent entrem en la Fase 2 de desescalada i significa poder reobrir el fitness, el circuit perimetral de caminar / running i la sala de tennis taula. Tot amb cita prèvia i aforaments restringits. També es reobrirà la terrassa d’estiu amb l’aforament limitat i distància de seguretat de 2 metres.

Es mantenen tots els serveis i activitats com tennis i pàdel, classes dirigides a l’exterior, etc., amb les mateixes condicions de la fase 1.

El Club està recobrant la normalitat a poc a poc i dins de les noves dinàmiques de funcionament i de forma molt segura i higiènica.

En el “PROTOCOL D’ACTUACIÓ ESPECÍFIC” actualitzat per a la FASE 2 que s’inicia el dilluns 25 de maig i que es descriu a continuació, trobareu totes les indicacions necessàries per a venir a gaudir del Club i de l’esport amb seguretat i higiene.

 

NOTA: Aquestes mesures s’aniran revisant setmanalment, modificant-les en funció de l’evolució del COVID19 i els procediments establerts per les autoritats sanitàries competents.

 

Obertura del Club segons FASE 2 de desescalada definida pel Govern Central.

 • En aquesta segona fase estaran obertes exclusivament les pistes de tennis, les pistes de pàdel, frontó, el fitness, el servei de fisioterapeuta, el servei d’estètica (el solàrium restarà forà d’ús), els vestuaris (per recollir les raquetes i pertinences personals), lavabos exteriors i de fitness, l’àrea de recepció, sala de cordatges i el camp de futbol per a classes dirigides de fitness exclusivament, el circuit perimetral per caminar o running, la sala de tennis taula i la terrassa del “xiringuito” d’estiu. La resta d’instal·lacions romandran tancades i precintades sense possibilitat d’accés.
 • Horari de dilluns a dissabte 9 h a 21 h i diumenge de 8 h a 14 h
 • Només podran accedir al Club els socis titulars, aspirants i els socis familiars (beneficiaris) que tinguin reserva prèvia per jugar a: tennis individual, pàdel individual, frontó individual, classes dirigides de fitness, utilització circuit perimetral, tennis taula individual i Fitness Center.
 • També podran accedir al Club els clients de l’àrea d’estètica i de fisioteràpia amb reserva prèvia i sense possibilitat de creuament d’aquests clients en el Club.
 • També podran accedir al Club els clients de la Terrassa del “xiringuito” d’estiu sempre que l’aforament ho permeti i hauran d’abandonar el Club en cas d’estar ple.
 • Durant aquesta segona fase, els convidats dels socis no podran jugar ni utilitzar les àrees esportives permeses.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment (a través de la pàgina web del Club i aplicació mòbil) o per telèfon, però mai presencialment.
 • El personal de la recepció o monitors de fitness seran els que permetran l’accés als socis sempre que es comprovi que tenen reserva feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes en el Protocol d’Actuació del Club (venir canviats, etc.).
 • El personal de recepció i monitors de fitness estaran a disposició del soci per explicar o aclarir les normes establertes i les obligacions higièniques i sanitàries, que també estaran exposades en llocs visibles del Club.
 • En el cas d’haver tingut símptomes de COVID19 en els 15 dies previs a l’accés, està completament prohibida l’entrada al Club.
 • Per utilitzar àrees esportives (tennis, pàdel, fitness) s’haurà d’acceptar a la web o signar assegurant que el soci ha estat informat de la normativa.

 

Tennis, pàdel, frontó i tennis taula

 • En aquesta segona fase es manté que només es poden jugar partits individuals amb reserva prèvia.
 • Cada soci podrà tenir un màxim de dues reserves cada 8 dies.
 • No es podrà fer una nova reserva fins que no s’hagi consumit una anterior.
 • Les reserves de pista seran d’una hora, però el temps de joc es reduirà a 50 minuts per tal de no fer creuaments amb els jugadors entrants.
 • En el cas de fer una reserva i no presentar-se sense previ avís abans de 3 hores, i sempre abans de les 15 h, els socis implicats no podran fer cap més reserva durant la mateixa setmana.
 • S’haurà de venir vestit per jugar des de casa.
 • No es pot accedir al Club abans de 15 minuts de l’hora de reserva i no es podrà romandre al Club una vegada acabat el temps de joc.
 • Es podran fer classes particulars 1×1, prèvia reserva d’hora amb una setmana d’antelació a la recepció del Club, que adjudicarà l’entrenador. Es cobrarà l’import per domiciliació bancària o amb targeta. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • S’iniciaran classes particulars de 1×3 en dues pistes de green set mantenint el caràcter individual permès.
 • Els socis menors de 14 anys només podran jugar amb un soci major d’edat.
 • No està permès el canvi de costat en els jocs imparells.
 • El Club vendrà pilotes, tovalloles d’un sol ús i aigua a recepció, cobrant l’import per domiciliació bancària o amb targeta. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i en acabar de jugar. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana desinfectar les pilotes, raquetes i pales. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana jugar amb guant a la mà no dominant.
 • Al Frontó només hi podrà jugar una persona prèvia reserva de 30 minuts, però el temps de joc es reduirà a 25 per tal de no fer creuaments amb el jugador entrant.
 • Al Tennis Taula es jugarà a la sala de dalt del Club i serà igualment amb cita prèvia en els horaris establerts, s’haurà de mantenir el mateix protocol d’higiene que en les altres disciplines esportives (rentar-se les mans abans i després de jugar, mantenir la distància física, desinfectar pales i pilotes, desinfectar taula a l’inici i en acabar, etc.). El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.

 

Classes dirigides d’exterior

 • Les classes dirigides de Fitness a l’exterior s’han de fer amb reserva prèvia.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment (a través de la pàgina web del Club i aplicació mòbil) o per telèfon, però mai presencialment.
 • S’haurà de venir vestit d’esport des de casa i portar tovallola.
 • No es pot accedir al Club abans de 10 minuts de l’hora de la classe reservada i no es podrà romandre al Club una vegada acabada la classe. Per tal d’evitar creuaments amb els socis de la propera classe.
 • Aquesta activitat queda reservada per a socis/es a partir de 16 anys.
 • Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i en acabar la classe. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • Es recomana desinfectar les tovalloles i material. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.

 

Sala de Fitness

 • Només es podrà accedir a la sala de fitness amb reserva prèvia de sala de fitness. El control es farà des del mateix fitness pel monitor de sala.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment (a través de la pàgina web del Club i aplicació mòbil) o per telèfon, però mai presencialment.
 • Cada soci podrà tenir un màxim de tres reserves cada 8 dies.
 • No es podrà fer una nova reserva fins que no s’hagi consumit una anterior.
 • Les reserves de sala de fitness seran d’1 hora i 15 minuts, però el temps d’entrenament es reduirà a 60 minuts per tal de no fer creuaments amb els socis entrants.
 • No es pot accedir al Club abans de 10 minuts de l’hora de reserva i no es podrà romandre al Club una vegada acabat el temps de reserva.
 • El monitor de sala serà qui permetrà l’accés als socis sempre que es comprovi que tenen reserva feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes en el Protocol d’Actuació del Club.
 • Els aforaments per àrees dins la sala estaran indicats i s’han de respectar així com la distància física de seguretat de 2 metres.
 • Tant la sala d’spinning com la sala de dirigides estaran obertes amb aforament limitat i servei virtual continu o on demand.
 • S’haurà de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a la sala de fitness i desinfectar qualsevol màquina o material que s’utilitzi tant en l’inici com en el final de l’ús. El Club instal·larà dispensadors a tal efecte.
 • El Club reforçarà el servei de neteja i desinfecció a la sala de fitness.
 • S’haurà de venir vestit d’esport des de casa i portar tovallola.
 • En aquesta fase no hi haurà servei d’entrenaments personals.
 • L’accés a la sala de fitness queda reservada per a socis/es a partir de 16 anys.
 • El Club vendrà aigua a recepció, ja que la font estarà fora d’ús.

 

Circuit perimetral de caminar / running

 • Es podrà utilitzar el circuit perimetral del Club amb reserva prèvia.
 • Totes les reserves s’hauran de fer digitalment (a través de la pàgina web del Club i aplicació mòbil) o per telèfon, però mai presencialment.
 • Les reserves seran per 1 hora.
 • No es pot accedir al Club abans de 10 minuts de l’hora de reserva i no es podrà romandre al Club una vegada acabat el temps de reserva.

 

Servei de fisioterapia i estètica

 • El servei de fisioterapeuta s’obrirà amb reserva prèvia i accés d’una única persona dins del seu aforament.
 • La reserva es farà per telèfon.
 • El pagament serà per domiciliació bancària o targeta de crèdit. No es permetrà el pagament en efectiu.
 • S’hauran de complir totes les obligacions sanitàries, de neteja i desinfecció, així com els protocols d’actuació marcats pels col·legis professionals o el gremi pertinent.

 

Servei de terrassa / bar

 • S’obrirà el servei de cafeteria / bar / restaurant a la terrassa d’estiu.
 • Només estarà permès el servei a taula. Amb aforament limitat.
 • S’ha de mantenir la distància física de seguretat de 2 metres.
 • Serà obligatori rentar-se les mans, hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a tal efecte.
 • No es podran compartir plats ni utensilis.
 • L’horari de la terrassa serà de 9 del matí a 10 de la nit.

 

Vestidors

 • En aquesta segona fase només es podrà accedir als vestidors el primer dia de joc per agafar material de les taquilles (raquetes, pales, sabatilles…), però ja no es podran guardar durant aquesta fase.
 • No es permetrà, en cap cas, canviar-se i no es podran fer servir ni les dutxes ni les saunes ni els serveis, que romandran tancades i precintades.
 • Dins el vestidor s’haurà de respectar la distància física de 2 metres i l’aforament s’indicarà a l’única entrada, que serà per l’entrada principal. La sortida a pistes romandrà tancada.

 

Recepció i servei de cordatge de raquetes

 • La recepció tindrà un aforament d’1 soci i els altres socis hauran de restar a l’exterior mantenint la distància física de 2 metres.
 • Hi haurà servei de cordatge amb cita prèvia a partir del dia 18 de maig.
 • Tots els pagaments seran per domiciliació bancària o targeta de crèdit. No es permetrà el pagament en efectiu.

  

Altra informació rellevant

 • Només està permès l’accés al recinte del Club per a les activitats descrites en aquest Protocol d’Actuació Específic i de cap manera es permet estar-hi sense reserva prèvia o utilitzant una de les taules de la terrassa d’estiu.
 • Cal portar mascareta sempre que no es pugui garantir la distància física de seguretat de 2 metres.
 • Durant aquesta fase no hi haurà escoles de cap secció (tennis, pàdel).
 • El bar, el restaurant d’estiu i la terrassa d’estiu estaran oberts amb servei a taula i aforament limitat.
 • El saló i la sala de jocs romandran tancats i no es permetrà l’accés al soci.

 

 

Horari Provisional de Classes Dirigides a partir del 18 de maig